c S
Izbor dana

Naknada štete

14.06.2012 07:30 Ako je tužitelj u postupku prigovorio nalazu i mišljenju vještaka, a sud je u odnosu na prigovore tužitelja pozvao vještake radi neposrednog saslušanja time da su se vještaci u cijelosti uskladili u svojim mišljenjima i očitovali se na te prigovore, tada sud nije počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka.