c S
Izbor dana

Prigovor prijeboja kao žalbeni razlog

15.06.2012 07:30 Ovršenik u žalbi može istaknuti opozicijski prigovor – prigovor prijeboja (compensatio civilis) ako je ovršenikova tražbina prema ovrhovoditelju nastala nakon završetka postupka iz kojeg potječe ovršna odluka. U tom slučaju, ako ovrhovoditelj ospori postojanje ovršenikova potraživanja i ako ovršenik to potraživanje ne može dokazati javnom ili javno ovjerovljenom ispravom niti se radi o općepoznatim činjenicama odnosno o činjenicama koje se mogu utvrditi primjenom pravila o zakonskim presumpcijama, sud prvog stupnja mora ovršenika uputiti u parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom.