c S
Izbor dana

Odgovornost obrtnika

18.06.2012 07:30 Činjenica što je obrt prestao egzistirati ne utječe na zakonitost i pravilnost rješenja o ovrsi iz razloga što obrtnik odgovara cjelokupnom imovinom do visine vrijednosti te imovine unesene u obrt.