c S
Izbor dana

Konvalidacija kupoprodajnog ugovora

27.06.2012 07:30 Na temelju kupoprodajnog ugovora s izvanknjižnim vlasnicima ne može se tražiti priznanje prava vlasništva u postupcima za naknadu oduzete imovine, već treba prethodno u sudskom postupku ishoditi pravo na upis vlasništva u zemljišne knjige.