c S
Izbor dana

Uzdržavanje

28.06.2012 07:30 Ako je punomoćniku tužiteljica dostavljen sporni dopis fakulteta glede redovitog ispunjavanja tužiteljičinih obveza na fakultetu, s pozivom na ročište za glavnu raspravu, a tužiteljice se na njega nisu očitovale do zaključenja glavne rasprave, tada se ne može raditi o bitnoj povredi odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 1. u vezi čl. 7. st. 3. Zakona o parničnom postupku.