c S
Izbor dana

Korisnici električne energije

29.06.2012 07:30 Tuženik koji je korisnik električne energije smatra se potrošačem električne energije temeljem Općih uvjeta isporuke električne energije bez obzira je li zaključio ugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu prije početka važenja Općih uvjeta isporuke električne energije.