c S
Izbor dana

Polaganje kupovnine

02.07.2012 07:30 Kupac je dužan iznos kupovnine položiti u sud ili kod javnog bilježnika kako bi sud iz iznosa kupovnine mogao namiriti troškove unovčenja predmeta na kojem postoji razlučno pravo obračunate prema odredbi članka 170. Stečajnog zakona, zatim namiriti razlučne vjerovnike te preostali iznos predati stečajnom upravitelju za namirenje stečajnih vjerovnika.