c S
Izbor dana

Ispravak pogrešnog upisa

11.07.2012 07:30 Kada zemljišnoknjižni sud uoči da je došlo do pogreške prilikom upisa, a žalitelj je nakon pogrešnog upisa stekao određena knjižna prava na nekretnini u svrhu osiguranja, tada se takav upis može ispraviti samo nakon provedenog postupka za ispravak sukladno odredbi čl. 117. Zakona o zemljišnim knjigama.