c S
Izbor dana

Otpremnina manjinskih dioničara

16.07.2012 07:30 Kada sud u izvanparničnom postupku ispita primjerenost otpremnine koju treba isplatiti manjinskim dioničarima, ti dioničari mogu u parničnom postupku kondemnatornom tužbom potraživati (i) razliku otpremnine između one koju je utvrdio sud i one koju im je na temelju odluke glavne skupštine isplatio glavni dioničar (uvećanu za kamate sukladno odredbi članka 300.g stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima).