c S
Izbor dana

Ugovor o organiziranju putovanja

03.08.2012 07:30 Putnik je dužan organizatoru putovanja platiti cijenu za korišteno putovanje i usluge koje je koristio, bez obzira tko je za njega ugovorio putovanje te u čije ime i za čiji račun je putovanje ugovoreno.