c S
Izbor dana

Presuda zbog ogluhe

07.08.2012 07:30 Iz okolnosti da je tuženik u sudskom roku za podnošenje odgovora na tužbu podnio sudu prijedlog za produljenje roka za poduzimanje te parnične radnje proizlazi tuženikova volja da raspravlja o predmetu spora. Zato takvo tuženikovo držanje treba tumačiti kao osporavanje tužbenog zahtjeva i sukladno tome kao zapreku za donošenje presude zbog ogluhe. Sud ne može donijeti presudu zbog ogluhe niti u slučaju ako je prije donošenja te presude proveo ročište za glavnu raspravu.