c S
Izbor dana

Mjenični prigovori

14.08.2012 07:30 Mjenični dužnik (trasat) ne može trećoj osobi kao imatelju mjenice isticati prigovore koji imaju temelj u međusobnom odnosu mjeničnog dužnika prema trasantu ili kojem prijašnjem imatelju mjenice, a niti prigovor da je mjenica popunjena protivno sporazumu između mjeničnog dužnika i osobe od koje je treća osoba stekla mjenicu, izuzev ako dokaže da je treća osoba mjenicu stekla zlonamjerno ili je pri stjecanju postupila s velikom nepažnjom.