c S
Izbor dana

Kapara

16.08.2012 07:30 Ukoliko se radi o prodaji buduće stvari (apartmana), koja nije određena predugovorom, isplata određenog iznosa novca temeljem takvog predugovora ne smatra se kaparom.