c S
Izbor dana

Građenje na tuđem zemljištu

21.08.2012 07:30 Ako je graditelj znao da gradi zgradu na tuđem zemljištu, tada ne može steći vlasništvo zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, ali može o svom trošku uzeti za sebe svoj materijal kojeg je ugradio u zgradu. Međutim, to može učiniti samo u roku koji je pravomoćnom odlukom suda određen kao rok za dobrovoljnu predaju zemljišta sa zgradom u posjed vlasniku.