c S
Izbor dana

Tražbine viših isplatnih redova

27.08.2012 07:30 Tražbina koju bivši direktor stečajnog dužnika kao stečajni vjerovnik potražuje od stečajnog dužnika na ime naknade za obavljanje poslova člana uprave predstavlja tražbinu po osnovi ugovora o djelu, a ne tražbinu radnika po osnovi ugovora o radu. Zbog toga, ta tražbina predstavlja tražbinu drugog višeg isplatnog reda.