c S
Izbor dana

Rekonstrukcija garaže

29.08.2012 07:30 Radovi na dogradnji garaže smatraju se rekonstrukcijom za koju je potrebno pribaviti rješenje o uvjetima građenja.