c S
Izbor dana

Predmet ovrhe

31.08.2012 07:30 Naknada za rad osuđenika nije izuzeta od ovrhe jedino u slučaju ako se provodi ovrha radi naplate tražbine po osnovi naknade štete prouzročene kaznenim djelom.