c S
Izbor dana

Ljekarnička ustanova

04.09.2012 07:30 Broj ljekarni na području određenog grada određuje se obzirom na broj stalnih i povremenih stanovnika, bez obzira na eventualno neujednačenu distribuciju.