c S
Izbor dana

Izvršenje strane presude

11.09.2012 07:30 Kazneno djelo utaje poreza i drugih davanja iz čl. 286. st. 2. Kaznenog zakona je kazneno djelo fiskalne prirode zbog čega se, temeljem odredbe čl. 3. st. 1. toč. 2. Sporazuma između Vlade RH i Vlade BiH i Vlade federacije BiH, o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, izvršenje za takvo kazneno djelo neće preuzeti, međutim, ukoliko se presuda odnosi na više dijela, tada je moguće da država presuđenja zahtjeva izvršenje dijela kazne, koji otpada na pojedino od djela iz presude na način da utvrdi dio kazne za koje se preuzima izvršenje.