c S
Izbor dana

Vrijednost predmeta spora

12.09.2012 07:30 Ukoliko je punomoćnica zastupala tuženika u odnosu na svakog pojedinačnog tužitelja i svaki pojedinačni tužbeni zahtjev, tada je u pogledu obračuna troškova postupka tužene strane mjerodavna ukupna vrijednost svih tužbenih zahtjeva.