c S
Izbor dana

Zastara

21.09.2012 07:30 Ako su tužitelji potraživanje temeljem ugovora o zajmu prijavili kao dug ostavinske imovine ostavitelja, to ne predstavlja značaj nedvojbenog i pravno relevantnog priznanja duga.