c S
Izbor dana

Građenje solarnih elektrana na postojećoj zgradi

28.09.2012 07:30 U slučaju izgradnje solarnih kolektora i energetskih građevina iz obnovljivih izvora energije koje bi služile isključivo za proizvodnju i distribuciju električne energije u energetsku mrežu tj. koje ne bi služile za potrebe zgrade na kojoj se grade, izgradnja istih mora biti u skladu s prostornim planom županije, odnosno općine, a za navedeni zahvat u prostoru (rekonstrukciju) je prema ZPUG-u potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta, odnosno prema Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja rješenje za građenje.