c S
Izbor dana

Izvoz otpadnih olovnih baterija

01.10.2012 07:30 Uvjet za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i zbrinjavanja otpada je dodijeljena koncesija i sklopljeni ugovor o koncesiji, pa bez toga nije ni moguće tražiti pravo izvoza otpada.