c S
Izbor dana

Građevine izgrađene do 15. veljače 1968.

05.10.2012 07:30 Prema odredbi članka 330. Zakona o prostornom uređenju i gradnji uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, izdaje katastarski ured, odnosno Središnji ured Državne geodetske uprave na temelju podataka s kojima raspolažu (katastarski operat, katastarski plan, posjedovni list, Hrvatska osnovna karta, snimke iz zraka).