c S
Izbor dana

Porez na promet nekretnina

11.10.2012 07:30 Osnovica za obračun poreza na promet nekretnina određuje se u pravilu na temelju kupoprodajnog ugovora (isprave o stjecanju), u kojem je naznačena vrijednost kupljene nekretnine.