c S
Izbor dana

Prekomjerna šteta

15.10.2012 07:30 Ukoliko je tužitelj prvobitno zatražio naknadu štete koji zahtjev sadržajno predstavlja zahtjev za naknadu prekomjerne štete, tada okolnost što tužitelj takav zahtjev nije nazvao prekomjernom štetom nema za posljedicu nastupanje zastare.