c S
Izbor dana

Način pregleda i ocjene ponuda

18.10.2012 07:30 Članak 94. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) propisuje da u postupku pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj prvo isključuje ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za isključenje u skladu s člancima 67. i 68. Zakona, a stavak 2. članka 94. Zakona propisuje da nakon isključenja ponuditelja javni naručitelj odbija ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traženo, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.