c S
Izbor dana

Načelo povjerenja u zemljišne knjige

25.10.2012 07:30 Prilikom dvostruke prodaje iste nekretnine, pitanje dobre vjere je pitanje činjenica u svakom pojedinom konkretnom postupku, time da tuženik nije postupao u dobroj vjeri prilikom stjecanja nekretnine ako nije razgledao nekretninu neposredno prije kupnje niti je znao gdje se nalazi, a ista nije tuženiku niti predana u posjed.