c S
Izbor dana

Odgovornost za štetu poslodavca

26.10.2012 07:30 Oštećenik ima pravo zahtijevati naknadu štete neposredno od zaposlenika istog poslodavca samo ako su štetu prouzročili namjerno, a ako je zaposlenik pravomoćnom kaznenom presudom proglašen krivim i kažnjen zbog nanošenja teške tjelesne ozljede oštećeniku iz nehaja, tada oštećenik ima pravo potraživati naknadu štete samo od poslodavca.