c S
Izbor dana

Obavljanje djelatnosti Internet trgovine

07.11.2012 07:30 Ukoliko gospodarski subjekt namjerava obavljati djelatnost Internet trgovine na način da trguje robom na malo, potrebno je podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta, a sukladno članku 39. Pravilnika o MTU, mjesno nadležnom uredu za poslove gospodarstva državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu, te udovoljiti svim propisanim uvjetima iz članka 12. Zakona o trgovini.