c S
Izbor dana

Bespravna gradnja

19.11.2012 07:30 Ako je u zemljišnim knjigama upisana građevina, ali sa zabilježbom neposjedovanja uporabne dozvole, građevinski inspektor može narediti uklanjanje.