c S
Izbor dana

Definicija podruma

22.11.2012 07:30 Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, podrumom se smatra dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svog volumena u konačno uređen zaravnati teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja odnosno suterena.