c S
Izbor dana

Porez na promet nekretnina

23.11.2012 07:30 Ako je nakon razvrgnuća suvlasničke zajednice tužitelj stekao veći suvlasnički udio od onog kojeg je imao prije razvrgnuća, tada je dužan na tu razliku platiti porez na promet nekretnina.