c S
Izbor dana

Paušalno oporezivanje djelatnosti sporednog zanimanja

27.11.2012 07:30 Ako porezni obveznik koji obavlja djelatnost od koje dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, uz tu djelatnost u tijeku poreznog razdoblja započne obavljati i novu djelatnost od koje dohodak obvezatno utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga prema člancima 19.-24. Zakona o porezu na dohodak i od koje dohodak i porez na dohodak ne može utvrđivati u paušalnom iznosu, obvezatan je i dohodak od djelatnosti koji je utvrđivao u paušalnom iznosu početi utvrđivati na način propisan za samostalnu djelatnost prema člancima 19.-24. Zakona, i to istodobno s početkom obavljanja nove djelatnosti.