c S
Izbor dana

Upis u zemljišne knjige

28.11.2012 07:30 Kada se tužbom traži utvrđenje prava (su)vlasništva više osoba kao stjecatelja prava vlasništva na određenoj nekretnini i upis prava vlasništva u zemljišne knjige, tada su tužitelji dužni prvobitno tražiti istovremeno brisanje prava vlasništva s imena upisanih zemljišnoknjižnih vlasnika i njihovih zakonskih nasljednika, time da se u tužbi naznačuju upisani pokojni zemljišnoknjižni vlasnici i njihovi zakonski nasljednici kao jedinstveni suparničari.