c S
Izbor dana

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

04.12.2012 07:30 Ako sud prihvati tužbeni zahtjev kojim se pobijaju pravne radnje dužnika, tada takva radnja gubi učinak samo prema tužitelju u onom opsegu koji je potreban za ispunjenje njegove tražbine, zbog čega nisu ispunjene pretpostavke za donošenje presude zbog ogluhe ukoliko se tužbenim zahtjevom traži upis prava (su)vlasništva.