c S
Izbor dana

Solidarnost jamaca

12.12.2012 07:30 Jamca – platca ne oslobađa od njegove solidarne obveze ispunjenja tražbine tužitelja činjenica što mu se već plijeni mirovina i isplaćuje tužitelju na temelju njegovog pristanka na zapljenu mirovine, odnosno isto nije procesna zapreka da on bude utužen temeljem istog ugovora o kreditu.