c S
Izbor dana

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

13.12.2012 07:30 Iako ugovor o doživotnom uzdržavanju predstavlja naplatni pravni posao, od plaćanja poreza na promet nekretnina oslobađaju se osobe koje su i inače oslobođene od plaćanja poreza na promet nekretnina kod nasljeđivanja, darovanja i drugog stjecanja bez naknade, dok se za ostale osobe davatelje doživotnog uzdržavanja primjenjuju odredbe o priznavanju olakšice od 5% za svaku godinu udržavanja proteklu od trenutka sklapanja ugovora do smrti primatelja uzdržavanja.