c S
Izbor dana

Kontrola financijsko materijalnog poslovanja

17.12.2012 07:30 Troškovi amortizacije, nabavke goriva i tekućeg održavanja broda ne mogu se priznati kao rashodi ako tvrtka nije registrirana za obavljanje pomorskog i obalnog prijevoza, niti ima koncesiju za iznajmljivanje.