c S
Izbor dana

Ugovor o nalogu

18.12.2012 07:30 Odvjetnik je obvezan obračunati nagradu za svoj rad i izdati stranci račun kada ispuni nalog stranke u cijelosti time da se u sudskom postupku posao smatra obavljenim kada je donijeta pravomoćna sudska odluka, a ranije ukoliko je punomoć otkazana ili opozvana, a odvjetnik ima pravo i prije potpunog namirenja tražiti od stranke predujam za nagradu na koju ima pravo.