c S
Izbor dana

Pobojnost kupoprodajnog ugovora

28.12.2012 07:30 Ukoliko je kupoprodajni ugovor zaključen samo radi osiguranja tražbine tužitelja tako dugo dok istome ne bude odobren kredit od strane banke, a zahtjev tužitelja za odobrenje kredita bude odbijen jer su se tuženici upisali u zemljišne knjige kao suvlasnici nekretnine koja je predmet kupoprodajnog ugovora, tada je takav ugovor opterećen manom volje na strani tužitelja zbog čega je ostvarena pretpostavaka za njegovo poništenje.