c S
Izbor dana

Otkaz ugovora o radu

10.01.2013 07:30 Sadržaj i rezultat inspekcijskog nadzora kojim je utvrđivano provode li se prava, obveze i odgovornosti iz radnog odnosa u skladu sa zakonom ili drugim propisom kao i da li se prestanak potrebe za radnikom utvrđuje u skladu sa zakonom, nije od odlučne važnosti za ocjenu suda o dopuštenosti odluke o otkazu jer odluka suda zavisi od utvrđenja činjenica u odnosu na zakonitost provedenog postupka otkazivanja i postojanje opravdanog razloga za otkaz.