c S
Izbor dana

Fizička osoba obveznik poreza na dobit

11.01.2013 07:30 Fizička osoba koja obavlja neku od djelatnosti navedenih u članku 18. Zakona o porezu na dohodak može temeljem članka 2. stavka 1. i stavka 3. Zakona o porezu na dobit izjaviti da će umjesto plaćanja poreza na dohodak postati obveznik plaćanja poreza na dobit.