c S
Izbor dana

Odgovornost jedinice lokalne samouprave

16.01.2013 07:30 Čišćenje javnih cesta u smislu čišćenja kolnika od materijala osulina, odrona, pojedinačnog kamenja, masnih mrlja, blata, smeća i drugih materijala i predmeta koji ugrožavaju sigurnost prometa a koje prolaze kroz naselja, spadaju u komunalnu djelatnost za koju je zadužena jedinica lokalne samouprave.