c S
Izbor dana

Zastara poreznog duga

18.01.2013 07:30 Budući je nastupila zastara naplate kamata, time je nastupila i zastara naplate glavnice.