c S
Izbor dana

Izmakla korist

21.01.2013 07:30 Prilikom izračunavanja visine materijalne štete koja je nastala tužitelju zbog zastoja u prometu i izmakle koristi, ne može se primijeniti pravilnik o štetama tužitelja koji je objavljen u „Službenom vjesniku“ budući da se izračun tih oblika materijalne štete ne može temeljiti na priloženim internim ispravama tužitelja jer oni ne predstavljaju valjani dokaz o postojanju i visini predmetne štete.