c S
Izbor dana

Oduzimanje imovinske koristi

25.01.2013 07:30 Ukoliko tijekom kaznenog postupka oštećenik ne postavi imovinsko pravni zahtjev, sud je dužan oduzeti imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom.