c S
Izbor dana

Naknada dioničarima

30.01.2013 07:30 U slučaju prisilnog povlačenja dionica društvo može isplatiti naknadu dioničarima na način propisan odredbom članka 345. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. Međutim, pravo na isplatu naknade za povučene dionice ima samo osoba koja je kao dioničar upisana u registru dionica odnosno osobe na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu dionice upisane.