c S
Izbor dana

Poslovno uvjetovani otkaz

18.02.2013 07:30 Ako radnik krši obveze iz radnog odnosa više puta i u kontinuitetu zbog čega mu je otkazan ugovor o radu, tada poslodavac nije u obvezi prije otkazivanja ugovora o radu prethodno upozoriti radnika na takve povrede i negativne posljedice za slučaj ponavljanja takvih radnji niti je u obvezi omogućiti radniku iznošenje njegove obrane.