c S
Izbor dana

Isplata osigurnine određene ugovorom o osiguranju

22.02.2013 07:30 Kada se dogodi osigurani slučaj osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu određenu ugovorom o osiguranju u ugovorenom roku koji ne može biti dulji od 14 dana otkad je osiguratelj dobio obavijest da se osigurani slučaj dogodio.